Contact us online - Get help from your GP with Klinik! You can submit any medical query, including an appointment request. Start Here. 8.00am - 12.30pm Monday to Friday

Meddygon Teulu Alyn, Wrecsam

Rydym yn grŵp hirsefydlog o feddygon teulu sy'n gweithio mewn partneriaeth ym mhentrefi Llai, Gresffordd a’r Orsedd ger Wrecsam yng Ngogledd Cymru.

Mae gennym oddeutu 12,700 o gleifion sy'n derbyn gofal gan bartneriaeth o wyth Meddyg Teulu a thîm o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Ein nod yw:

Hoffai tîm cyfan y practis gynnig croeso cynnes ichi i'r practis.

Am fwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad Gresffordd, cliciwch yma.

Ein clinigau

Mae gennym ddau leoliad. Ein prif safle yw Canolfan Iechyd Llai a'n meddygfa lai yn Yr Orsedd.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth am ein clinigau a’n horiau agor.

Sut allwn ni eich helpu?