Meddygon Teulu Alyn, Wrecsam

Rydym yn grŵp hirsefydlog o feddygon teulu sy'n gweithio mewn partneriaeth ym mhentrefi Llai, Gresffordd a’r Orsedd ger Wrecsam yng Ngogledd Cymru.

Mae gennym oddeutu 12,700 o gleifion sy'n derbyn gofal gan bartneriaeth o naw Meddyg Teulu a thîm o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Ein nod yw:

Hoffai tîm cyfan y practis gynnig croeso cynnes ichi i'r practis.

Ein clinigau

Mae gennym dri lleoliad. Ein prif safle yw Canolfan Iechyd Llai, gyda changhennau llai yng Nghanolfan Iechyd Gresffordd a Meddygfa’r Orsedd.

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth am ein clinigau a’n horiau agor.

Sut allwn ni eich helpu?