Gwasanaethau Lleol Eraill

Bydwragedd

Mae bydwragedd cymunedol sydd ynghlwm â'r practis yn darparu gofal i ferched beichiog, a mamau a babanod am hyd at 10 niwrnod ar ôl esgor. Ffoniwch 01978 757546 i drefnu apwyntiad cynenedigol.

Nyrsys Ardal

Mae'r nyrsys ardal wedi'u lleoli yng Nghanolfan Iechyd Gresffordd. Maent yn cynnal clinigau yng Nghanolfannau Iechyd Llai a Gresffordd. Ffoniwch 0300 084 9990, os gwelwch yn dda, i wneud apwyntiad rhwng 9am a 4pm.

Diwrnodau ac amseroedd eu clinigau ar hyn o bryd yw:

Nid gwasanaeth galw heibio yw hwn. Os na chaiff eich galwad ei hateb, gadewch neges ar y peiriant ateb i'r tîm ddychwelyd eich galwad.

Ymwelwyr Iechyd

Mae'r ymwelwyr iechyd wedi'u lleoli yng Nghanolfan Iechyd Gresffordd. Maen nhw'n cynnal clinigau yng Nghanolfan Iechyd Gresffordd, yng Nghanolfan Iechyd Llai ac yng Nghlinig Lôn y Capel yn Yr Orsedd. Maent yn gweithio gyda'r meddygon i ofalu am bobl o bob oed, yn enwedig mamau a babanod. Ffoniwch 03000 849 980 i gysylltu â nhw.

Os ydych chi'n preswylio yn Sir Gaer, gallwch gysylltu â gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd Swydd Gaer ar 01244 378639 neu Wasanaethau Iechyd Teulu Swydd Gaer ar 01244 382111.

Fflebotomi

Os yw meddyg neu nyrs yn eich cyfeirio am brofion gwaed, mae angen i chi wneud apwyntiad gyda'r Gwasanaethau Fflebotomi. Mae gwasanaethau apwyntiad-yn-unig ar y canlynol:

Ysbyty Cymunedol y Waun, LL14 5LN 03000 850003
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am i 4.30pm

Gellir archebu eich prawf gwaed ar-lein nawr - Archebwch nawr

Fferyllwyr Lleol

Fferyllfa Llai, Gofal Iechyd Vittoria Cyf, Sgwâr y Farchnad, Fifth Avenue, Llai LL12 0SA 01978 852294
Dolen i’r wefan
Fferyllfa Gresffordd, Gofal Iechyd Vittoria, Heol Caer, Gresffordd, Wrecsam, LL12 8NB 01978 852336
Dolen i’r wefan
Fferyllfa’r Orsedd, Heol Caer, Yr Orsedd, LL12 0HN 01244 570310
Rowlands Cilgant San Siôr, 41 Cilgant San Siôr, Wrecsam LL13 8DB (gwasanaeth hwyr tan 8pm) 01978 263408

Ysbytai

Ysbyty Maelor Wrecsam 01978 291100
Ysbyty Orthopedig Robert Jones & Agnes Hunt 01691 404000
Ysbyty Iarlles Caer 01244 365000

Cefnogaeth y trydydd sector

Asiantiaid Cymunedol

Mae Cynghorau Cymunedol Llai a Gresffordd yn ariannu Asiantiaid Cymunedol, sy'n gweithio gyda phobl hŷn yn Yr Orsedd, Burton a Gresffordd. Gallant eich helpu i deimlo'n llai ynysig, eich helpu i wella'ch lles meddyliol a'ch helpu i fod â mwy o gysylltiad cymdeithasol. Y ffordd orau i ddechrau yw cysylltu ag un ohonyn nhw i drafod eich amgylchiadau unigol dros baned:

Yr Orsedd a Burton: Ali Pickard CommunityAgent@RossettCommunityCouncil.cymru
07421 138913
Gresffordd a Marford communityagent@gresfordcommunitycouncil.gov.uk
07747 431607

Dewis

Cyfeiriadur gwefan o sefydliadau cymorth cymdeithasol a gynhelir gan Ofal Cymdeithasol Cymru yw Dewis.