Ein Staff

Rydym yn falch o'n staff ymroddedig a thra chymwys. Mae gennym dîm o bobl sy'n gofalu amdanoch chi, o feddygon i nyrsys, parafeddygon, cynorthwywyr gofal iechyd, fferyllwyr a'n tîm gweinyddol.

Rydym yn cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi fisol a gefnogir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Am un prynhawn y mis, mae’n practisiau ar gau i gleifion ar gyfer hyfforddiant, sy'n ffordd werthfawr o gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau meddygol diweddaraf a dysgu sgiliau newydd. Yn ystod yr amseroedd hyn, mae Gwasanaeth Tu-Allan-i-Oriau’r Meddygon Teulu ar gael i weld cleifion ar ein rhan.

Mae yna amrywiaeth o bobl yn ymwneud â'ch gofal, a chewch eich cyfarwyddo i weld gweithiwr gofal iechyd proffesiynol y mae ei sgiliau'n ddelfrydol ar gyfer eich anghenion unigol.

Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Meddygon Teulu

Dr. Victoria Joy Guest (Uwch Bartner)
MB, BS, FP Cert.
Benyw – Cofrestredig y DU 1988

Dr. Peter Gregory Collin
MB ChB MRCOG, DFFP
Gwryw – Cofrestredig y DU 1988

Dr. James Mark Edgerley
MBBS, BSc, MRCGP
Gwryw – Cofrestredig y DU 2001

Dr. Eilir Huw Lloyd Davies
MB BCh, BSc (Hons), MRCGP
Gwryw – Cofrestredig y DU 2006

Dr. Clare Elizabeth Jones
MB ChB, MRCGP
Benyw – Cofrestredig y DU 2003

Dr Helen Catherine Tinston
MB ChB, BSc, MRCGP, DFFP, DRCOG
Benyw - Cofrestredig y DU 2003

Dr. Betsan Fflur Jones
MB BCh, MRCGP
Benyw – Cofrestredig y DU 2006

Dr. Rebecca Anne Jones
MBBS, DRCOG
Benyw – Cofrestredig y DU 2009

Dr Simon Edward James Le Feuvre
MB ChB, BSc, MRCGP
Gwryw – Cofrestredig y DU 2012


Mae'n orfodol i feddygon sy'n bwriadu dod yn Feddygon Teulu gwblhau cwrs llawn o hyfforddiant ysbyty ac yna profiad dan oruchwyliaeth mewn practis cyffredinol. Mae’n practis wedi'i gymeradwyo i hyfforddi cofrestryddion.

Maent yn feddygon hollol gymwys ac yn ychwanegiad gwerthfawr i'n tîm.

Nyrsys Practis

 • Nyrs Jane Tudor-Owen (Uwch - Nyrs Practis)
 • Nyrs Ceri Nicklin

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

 • Emma Griffiths
 • Claire Powell

Ymarferwyr Gofal Brys

 • Christine Elcock
 • Graham Williams
 • Mark Jones

Fferyllwyr

 • Gayle Jones
 • Maria Huxley

Staff gweinyddol

Staff gweinyddol y practis fydd eich cyswllt â'r staff meddygol a nyrsio yn y feddygfa. Byddant yn ceisio eu gorau i'ch helpu gydag ymholiadau.

Goruchwylwyr y Dderbynfa

Derbynwyr

 • Lynn Curtin
 • Janet Davies
 • Julie Davies
 • Beverley Eames
 • Bethan Jenkins
 • Andrea Martin
 • Alicia McCunnie
 • Pauleen Robinson
 • Regan Smith
 • Lynda Stenstrom
 • Martine Williams

Rheolwyr

Rheolwr Practis

John Williams

Rheolwr Practis Cynorthwyol (Cyllid)

Elaine Williams

Gwasanaethau eraill

Yn ogystal â'n staff ein hunain, rydym yn croesawu nifer o weithwyr meddygol proffesiynol eraill yn y practis, gan gynnwys Nyrsys Ardal, Ymwelwyr Iechyd, Nyrsys Seiciatrig Cymunedol, Awdiolegwyr, Gwasanaethau Bydwreigiaeth a Phresgripsiynydd Cymdeithasol. Gwelwch mwy o fanylion