Ymgysylltu â Chleifion

Sefydliad gwirfoddol o gleifion yw’r Grŵp Ymgysylltu â Chleifion sy’n gweithredu fel ‘cyfaill beirniadol’ ar gyfer y Feddygfa.

Mae'n cynnal cyfarfodydd misol a fynychir gan gynrychiolwyr y practis.

Os hoffech chi godi mater i'w drafod yn y cyfarfod nesaf, e-bostiwch, os gwelwch yn dda: PatientEngagement.W91025@wales.nhs.uk