Dadlwythiadau a Pholisïau Practis

Ffeil Gweithred
BCU Acute Kidney Patient Information Lawrlwythiwch
British Kidney Association - Keeping Your Kidneys Safe Lawrlwythiwch
Chaperone Policy Lawrlwythiwch
Ffurflen GMS1W i gofrestru gyda ni Lawrlwythiwch
Ffurflen GMS3 i gofrestru gyda ni fel claf dros dro Lawrlwythiwch
Taflen GIG Cymru – Gweithio i Wella Lawrlwythiwch
Oral Tablet Diabetes Leaflet Lawrlwythiwch
Patient Sharing Information Form Consent Lawrlwythiwch
Ffurflen Hunan-Gyfeirio at Wasanaeth Ffisiotherapi Lawrlwythiwch
Practice Information Leaflet Lawrlwythiwch
Cais am Gyfrif Fy Iechyd Ar-Lein (Gofalwr neu Blentyn) Lawrlwythiwch
Cais am Gyfrif Fy Iechyd Ar-Lein Lawrlwythiwch
Self-Certifying Fit Note Lawrlwythiwch
Urinary Tract Infection Leaflet Lawrlwythiwch