Dadlwythiadau a Pholisïau Practis

Ffeil Gweithred
Polisi Gwybodaeth Hygyrch Lawrlwythiwch
BCU Acute Kidney Patient Information Lawrlwythiwch
British Kidney Association - Keeping Your Kidneys Safe Lawrlwythiwch
Ffurflen Cofrestru Gofalwyr Lawrlwythiwch
Chaperone Policy Lawrlwythiwch
Cwblhau ffurflen Klinik ar gyfer problem iechyd newydd ar gyfrifiadur Lawrlwythiwch
Cwblhau ffurflen Klinik ar gyfer problem iechyd newydd ar gyfrifiadur ddyfais symudol Lawrlwythiwch
FOI Statement Lawrlwythiwch
Ffurflen GMS1W i gofrestru gyda ni Lawrlwythiwch
Ffurflen GMS3 i gofrestru gyda ni fel claf dros dro Lawrlwythiwch
Holiadur Anabledd Dysgu Lawrlwythiwch
Llythyr ynglyn a Chanolfan Iechyd Gresffordd Lawrlwythiwch
Gwasanaethau lleol i rai ag anableddau dysgu Lawrlwythiwch
Holiadur ar gyfer cleifion newydd Lawrlwythiwch
Restr Wirio Cofrestry Claf Newydd Lawrlwythiwch
Taflen GIG Cymru – Gweithio i Wella Lawrlwythiwch
Oral Tablet Diabetes Leaflet Lawrlwythiwch
Cais i Gleifion am Fynediad at Gofnodion Iechyd Lawrlwythiwch
Taflen wybodaeth i gleifion Lawrlwythiwch
Patient Sharing Information Form Consent Lawrlwythiwch
Ffurflen Hunan-Gyfeirio at Wasanaeth Ffisiotherapi Lawrlwythiwch
Polisi Preifatrwydd Lawrlwythiwch
Taflen Driniaeth Breifat Lawrlwythiwch
Self-Certifying Fit Note Lawrlwythiwch
Gwasanaethau ar gyfer ymarfer corff a colli pwysai Lawrlwythiwch
Gwasanaethau ar gyfer teuluoedd a phlant Lawrlwythiwch
Gwasanaethau ar gyfer cymorth iechyd meddwl Lawrlwythiwch
Gwasanaethau ar gyfer cymorth camddefnyddio sylweddau Lawrlwythiwch
Gwasanaethau ar gyfer iechyd rhywiol Lawrlwythiwch
Gwasanaethau a gynigir gan eich fferyllfa leol Lawrlwythiwch
Gwasanaethau i gyn-filwyr Lawrlwythiwch
Tramadol - information for patients and carers Lawrlwythiwch
Triage & Governance Policy Lawrlwythiwch
Urinary Tract Infection Leaflet Lawrlwythiwch