Safonau Mynediad

Cyhoeddwyd set newydd o safonau gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mawrth 2019, sy’n anelu at godi a gwella lefel y gwasanaeth i gleifion yng Nghymru o’u meddygfeydd teulu.

Dyma'r Safonau:

Beth i’w ddisgwyl gan eich meddygfa leol