Cysylltwch â ni

Ein llinell gleifion yw 03333 323 260

Derbynnir ymholiadau cyffredinol ar ôl 11am yn unig, neu fel arall trwy info@alynfamilydoctors.co.uk. Peidiwch ag anfon ymholiadau meddygol trwy gyfrwng y cyfeiriad e-bost hwn. Efallai y bydd yn cymryd hyd at 72 awr i dderbyn ymateb e-bost felly peidiwch ag anfon unrhyw beth sydd angen sylw brys.

Gwasanaeth y tu allan I oriau

Y tu allan i oriau arferol y feddygfa gallwch ffonio GIG 111 Cymru. Y cyfnod y tu allan i oriau yw rhwng 6.30pm ac 8.00am ar ddyddiau'r wythnos a thrwy'r dydd ar benwythnosau ac ar wyliau banc.

Lleoliadau ac Oriau Agor

Mae gennym ddau leoliad. Ein prif safle yw Canolfan Iechyd Llai a'n meddygfa lai yn Yr Orsedd.

Canolfan Iechyd Llai

Canolfan Iechyd Llai
 

Heol yr Ysgol, Llai, Wrecsam, LL12 0TR

Gallwch ymweld â Chanolfan Iechyd Llai: Dydd Llun - Dydd Gwener 8:30am - 6:30pm

Meddygfa’r Orsedd

Meddygfa’r Orsedd
(Y Gangen Feddygfa ar agor ar oriau cyfyngedig)

Alyn View, Heol yr Orsaf, Yr Orsedd, Wrecsam LL12 0HE

Gallwch ymweld â Meddygfa’r Orsedd:
Dydd Llun - Dydd Gwener 8:30am - 6:00pm

Meddygfa ar gau rhwng 1.00pm - 1.30pm