Cysylltwch â ni

Ein llinell gleifion yw 03333 323 260

Derbynnir ymholiadau cyffredinol ar ôl 11am yn unig, neu fel arall trwy info@alynfamilydoctors.co.uk. Peidiwch ag anfon ymholiadau meddygol trwy gyfrwng y cyfeiriad e-bost hwn. Efallai y bydd yn cymryd hyd at 72 awr i dderbyn ymateb e-bost felly peidiwch ag anfon unrhyw beth sydd angen sylw brys.

Lleoliadau ac Oriau Agor

Mae gennym dri lleoliad. Ein prif safle yw Canolfan Iechyd Llai, gyda changhennau llai yng Nghanolfan Iechyd Gresffordd a Meddygfa’r Orsedd.

Canolfan Iechyd Llai

Canolfan Iechyd Llai
 

Heol yr Ysgol, Llai, Wrecsam, LL12 0TR

Gallwch ymweld â Chanolfan Iechyd Llai: 8:30am - 6:00pm

Canolfan Iechyd Gresffordd

Canolfan Iechyd Gresffordd
(Y Gangen Feddygfa ar agor ar oriau cyfyngedig)

Poplar Avenue, Gresffordd, Wrecsam, LL12 8EP

Gallwch ymweld â Chanolfan Iechyd Gresffordd Dydd Llun i Ddydd Gwener: 8:30am - 12:30pm

Meddygfa’r Orsedd

Meddygfa’r Orsedd
(Y Gangen Feddygfa ar agor ar oriau cyfyngedig)

Alyn View, Heol yr Orsaf, Yr Orsedd, Wrecsam LL12 0HE

Gallwch ymweld â Meddygfa’r Orsedd: 8:30am - 12:30pm
Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener: 1:30pm - 6:00pm

Fferyllfa

Mae gan Feddygfa’r Orsedd fferyllfa sy'n golygu ein bod ni'n gallu darparu meddyginiaethau presgripsiwn i gleifion Yr Orsedd sy'n byw fwy nag union filltir o'r fferyllfa agosaf. Oriau agor y fferyllfa yw:

Dydd Llun 9:00am - 12:30pm and 1.30pm - 6.00pm
Dydd Mawrth 9:00am - 12:30pm
Dydd Mercher 9:00am - 12:30pm and 1.30pm - 5.00pm
Dydd Iau 9:00am - 12:30pm
Dydd Gwener 9:00am - 12:30pm and 1.30pm - 6.00pm